Ärkeängel Mikael kapar band...

 

Du kan be Ärkeängel Mikael att befria dig från destruktiva mönster och ta bort gamla rädslobindningar som härrör från tidigare förhållande.

Tänk på en fråga eller en situation som du vill ha hjälp med. Säg sedan, tyst eller högt:

"Ärkeängel Mikael, kom till mig nu. Hjälp mig att kapa de band av rädsla som har blockerat mig eller tömt mig på energi i det förflutna. Nu är jag villig att ersätta smärtan med frid."

Om du tänker på en särskild person i den här processen kan du be Mikael att han hjälper dig att släppa rädslan i den relationen. Du kanske känner att banden kapas, ett efter ett. Var inte orolig, kärleksband kan du inte klippa av. Upprepa den här processen när du känner dig tömd eller blockerad, för om rädslan återvänder till relationen kan banden växa ut igen.

Skydda dig själv:  

Skydda dig själv från hårda eller rädslobaserade energier genom att föreställa dig att du är innesluten i en kokong av helande ljus.

Visualisera hur du omges av ljus i en eller flera färger. Du kan använda flera lager av färger för olika syften, som ett vitt närmast dig för skydd i allmänhet, följt av ett grönt skikt för helande och ett täckande lila skikt för andligt skydd.

Hämtat från Doreen Virtues Änglaterapi orakelkort.

31 dec 2012

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)