Ett kanaliserat fredsbudskap

 

 Jag har blivit vägledd att publicera detta inlägg igen:

 

Ni har ett viktigt arbete att utföra, som börjar med er själva.
Frid inom varje människa blir fred på jorden.

 

Dessa kanaliserade rader från White Eagle återkommer jag ofta till, för det är en av mina uppgifter under denna livstiden - den allra största och viktigaste...och den delar jag med många, många andra...för ju fler vi är som uppnår frid inom oss desto större är möjligheterna för andra att följa efter och finna sin egen frid...och detta i sin tur leder till ökad vibration och frid inom den kollektiva medvetenheten hos mänskligheten...vilket ytterligare sprider dessa fredsvibrationer vidare till fler och fler - och till slut så har vi uppnått vårt mål som vi kom hit för att uppnå: FRED PÅ JORDEN!


Håll dina tankar positiva. Tänk på det du önskar, inte på det du fruktar.

Det finns dock inget att frukta utom fruktan själv. Och fruktan är det sista som människan ska besegra, med kärlek och ljus.


Dessa ord innehåller en underbar försäkran om att vi inget har att frukta, men att rädslan är det sista vi ska övervinna för att uppnå frid och en högre vibration - både för oss själva och planeten i sin helhet. Vi ser mycket rädsla omkring oss nu, både i vår närhet och ute i världen...och det krävs mod och kraft för att inte dras ner i rädslan vi också...men White Eagle och alla andra uppstigna Mästare, Ärkeänglar och Högt vibrerande vänner från universum kommer med en försäkran om att de följer oss och bistår oss med den hjälp vi behöver och ber om...men de vill också att vi ska komma ihåg att vi är starka och modiga - att vi har vad som krävs! Vi är de starkaste av de starka, och vi kom hit för att vi blev tillfrågade -  och vi sa JA!

Men de följer oss nära - både dag och natt...vi har stark support!

Många av er har rädslor av olika slag inombords. Tryck inte undan dem. Acceptera att de finns där och se på dem med kärlek och medkänsla

för att därefter lämna över dem till änglarna som bara väntar på att få hjälpa till.


Min erfarenhet är att meditation och healing är till god hjälp för att lära känna sig själv och upptäcka vilka rädslor och negativa tankemönster man kan ha med sig som håller en tillbaka...och som behöver läkas och släppas...

Det är också så att de höga energier som strömmar över oss dagligen hjälper oss med denna läkande och transformerande process. Moder Jords energier hjälper också till, så att vistas i naturen är till god hjälp på flera sätt...

Mitt kärleksfulla råd till alla underbara ljusarbetare är att meditera dagligen, finn stillheten i naturen, lyssna till ditt hjärtas röst och glädjen du finner där i. Glädjen är en sådan viktig kraftkälla! Bejaka glädjen i livet. Lev här och nu och njut av vad livet har att erbjuda.


Ja, glädjen är så viktig! Och att leva här och nu...njuta av vad varje dag har att erbjuda av glädje och lycka - ta tillvara på den <3 

Du har ljuset, kärleken, glädjen och friden inom dig.

Det är där du är sann, det är där du ÄR.

Där har du din själ, Gud Fader och Moder och Änglarnas härskara.

Det är där du hör hemma, det är dit du är på väg!

Med änglarnas hjälp och ständiga beskydd. Vet att allt är som det ska vara och blir som det ska bli.

Känn att du är omsluten av kärlek och ljus alla dagar.


Allt blir som det ska bli...LITA på det! Du KAN lita på det! Framtiden är LJUS och KÄRLEKSFULL - och det är VI som är brobyggare av Ljuset mellan högre dimensioner och lägre...detta budskap har jag hört idag och blivit vägledd att skriva om. De vill att vi ska veta att vi är brobyggare medan vi höjer vår egen vibration - medan vi söker vår inre frid, och hittar den...När vi höjer vår egen vibration/frekvens/energi så blir det lättare för andra att följa efter på denna "bro av ljus" som vi förankrar med vår egen energi bara av att VARA det ljus och den frid vi ÄR...

Waow, jag känner mig så upplyft av dessa budskap, och energin som omger dem <3

Jag känner en stor tacksamhet välla upp inom mig <3 och en frid fyller mitt hjärta - för jag känner sanningen i orden som förmedlas <3

Lite om White Eagel:

Han är en av de visa Mästarna från det vita Brödra/Systerskapet, som har gått vägen före oss andra. Han har också levt som människa på jorden och vet vad det innebär. En av hans inkarnationer var som Jesus lärljunge Johannes. Han är en av mina andliga vägledare, och jag ser honom som en vit örn eller som en vitklädd äldre man.

 

LjusKram från Harriet

 

 

 

 

 

 

2 sep 2013

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)