I fullmånens sken

 

Hej!

Här sitter jag i mitt fönster i fullmånens sken,,,och blir vägledd till att publicera en kanalisering från Heliga Birgitta:

Ni är alla på samma resa

men ni har kommit olika långt, och väljer olika vägar för att komma fram till samma mål

Döm ingen annans väg - ej heller din egen

Alla kommer att komma fram till slut, och låt det vila i Guds händer att så sker

Fokusera på din egen väg, så att den blir som du haft för avsikt när du trädde in i detta livet

Lyssna till ditt eget hjärtas röst, så följer du den väg du bestämt att följa och lyssnar till den sanning du känner igen som din egen

Ljuset från din egen själ lyser upp ditt nästa steg i livet - tillsammans med Ljuset från änglarna omkring dig, som alltid finns där för dig och som aldrig lämnar din sida

som viskar i ditt öra och som ordnar möten för dig att lära av och växa från

för att kunna gå vidare upp till nästa trappsteg - som för dig framåt och uppåt

som lyfter dig närmare din själs sanna essens, och som öppnar upp ditt hjärta än mer

för att kunna ta emot kärlekens Ljus som strömmar till dig från Skapelsens kärna

från Gud Fader Moder och Universums hjärta

som hör ihop med alla andras hjärtan

All tid är nu

och målet för resan finns i ditt eget hjärtas gränslösa kärlek och enhet med allt och alla

Njut av resan, här och nu

och känn tillit till att allt blir som det ska bli

Låt sanningens Ljus lysa upp ditt hjärta och vibrera ut i hela ditt väsen

in i alla dina celler och ut i hela din aura

Sprid den så vidare ut över hela Moder Jord och ut över mänsklighetens kollektiva medvetande

Låt ditt Ljus sprida sig ut över världen och ut i Universum

och sammansmälta med alla andras Ljus

tills vi lyser alla tillsammans som den Enhet vi ÄR

VI ÄR ETT

och det är resans mål

 

LjusKram från Harriet

 

 

9 sep 2014

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)