Kanalisering från White Eagle

 

 

Ni har ett viktigt arbete att utföra, som börjar med er själva.
Frid inom varje människa blir fred på jorden.

 

Därför är det ett viktigt fredsarbete att finna friden i ditt inre.
Ty då sprider du ljuset och friden vida omkring, och hjälper
andra att också finna det samma inom dem själva. Att sprida ljusa och kärleksfulla tankar höjer vibrationen i mänsklighetens kollektiva medvetande, och är av stor betydelse i dessa
kraftfulla dagar. Detta kraftfulla år.Håll dina tankar positiva. Tänk på det du önskar, inte på det
du fruktar. Det finns dock inget att frukta utom fruktan själv.
Och fruktan är det sista som människan ska besegra, med
kärlek och ljus.

 

Många av er har rädslor av olika slag inombords. Tryck inte undan dem. Acceptera att de finns där och se på dem med
kärlek och medkänsla för att därefter lämna över dem till änglarna som bara väntar på att få hjälpa till.

 

Mitt kärleksfulla råd till alla underbara ljusarbetare är att meditera dagligen, finn stillheten i naturen, lyssna till ditt hjärtas röst och glädjen du finner där i. Glädjen är en sådan viktig kraftkälla! Bejaka glädjen i livet. Lev här och nu och njut av vad livet har att erbjuda.

 

 Du har ljuset, kärleken, glädjen och friden inom dig. Det är där du är sann, det är där du ÄR. Där har du din själ, Gud Fader och Moder och Änglarnas härskara. Det är där du hör hemma, det är dit du är på väg! Med änglarnas hjälp och ständiga beskydd. Vet att allt är som det ska vara och blir som det ska bli. Känn att du är omsluten av kärlek och ljus alla dagar.


Amen.

 

Lite om White Eagel:

Han är en av de visa Mästarna från det vita Brödra/Systerskapet, som har gått vägen före oss andra. Han har också levt som människa på jorden och vet vad det innebär. En av hans inkarnationer var som Jesus lärljunge Johannes. Han är en av mina andliga vägledare, och jag ser honom som en vit örn eller som en vitklädd äldre man.

Harriet Persson

Juni och juli månads kanalisering

 

Från White Eagle

2010.06.02

Det finns inget att frukta

förutom fruktan själv.


Fruktan är det sista

som människan ska besegra.


Med kärlek och ljus.


Begrunda denna sanning.

( White Eagle vill att vi ska begrunda detta innan han fortsätter tala till oss...)

 

2010.06.04

När människan besegrat sin fruktan

är förutsättningarna uppfyllda

för en ny och bättre värld att leva i.


Begrunda även denna sanning.

...

2010.07.03

Vi är ett med varandra

och ett med Moder Jord.


Era rädslor hindrar er dock från att känna denna enhet fullt ut.


Det är därför så viktigt för er att bli medvetna om vilka rädslor som följer er.


Ställ dig frågan: - Vad spelar rädslan för roll i mitt liv? Vilka rädslor rymmer jag som hindrar mitt hjärta från att känna denna enhet?


Denna enhet med allt och alla.


Dina rädslor hindrar dig från att leva ditt liv fullt ut och i kärlek till dig själv och dina medmänniskor.


Era rädslor hindrar er från att leva i fred med varandra på Moder Jord.


Krig och våld bygger på rädslor.


All slags förtryck bygger på rädslor.


Nedsättande ord om dig själv och andra bygger på rädslor.


Oro och negativa tankar bygger på rädslor.


"Jag har rätt och du har fel" eller "Vi har rätt och ni har fel" bygger på rädslor.


Negativa mönster bygger på rädslor.


Bli medveten om dina egna mönster - är de negativa, så fyller de ingen positiv funktion i ditt liv.


Det är nu hög tid att bli medveten om dina negativa mönster, så att du kan lämna dem och skapa nya som bättre gagnar ditt liv och andras.

 

Negativa mönster sprider negativ energi och skapar negativa händelser. Likaväl som att positiva mönster sprider positiv energi och skapar positiva händelser.


Kom ihåg, min vän, att dina tankar är skapande.


Du skapar din dag och din morgondag utifrån dina tankar. Din självkänsla likaså.


Detta år 2010 är ett mycket kraftfullt år, och din skaparkraft är nu större än du själv kan föreställa dig.


Så håll dina tankar positiva.


Tänk på det du önskar, inte på det du fruktar.


Ha tålamod med dig själv och andra i denna process.


Denna underbara men ibland så svåra förnyelseprocess.


Gudomligt inspirerad till det högsta bästa för mänskligheten, Moder Jord och Universum.


Vi är alla ett.


Gå i frid. Gå alltid i frid, och låt vårt Kärleksfulla Ljus omsluta dig. Amen.


Kanalisering till Änglameditationen och Hjärtceremonin den 8/7, från White Eagle:

 

Även den som har kommit långt i sin andliga medvetenhet och som har en hög vibration behöver titta på sina egna rädslor, sitt eget ego.


Du kan komma ännu längre och vibrera i en ännu högre frekvens.


Det kan vara det sista som hindrar dig - dina rädslor - som du än inte blivit medveten om.


Är du angelägen om att höja din vibration och nå ett högre medvetande, så är dagliga meditationer och att vistas i naturen det som gynnar dig bäst.


Ty där Ljus och Kärlek finns viker rädslan undan, och när du mediterar så uppfylls du av Ljuset och Kärleken och dess renande energi. Den energin finns också hos Moder Natur.


Förutsättningarna finns för alla att nå ett högre medvetande.


Att känna enheten med allt och alla - inte bara för en stund, utan även längre och längre stunder. Oftare och oftare.


Och till slut att vara i detta medvetande av Kärlek och Ljus.


En viktig del i den här hjärtceremonin handlar om att vi ska förenas i hjärtat!


Alla människor över hela världen med olika benämningar för Källan till allt som ÄR: Gud/Universum/Ljuset mm..det spelar ingen roll nu i denna tiden - ty vi ska förenas i hjärtat.


Över alla religioner och trosuppfattningar och olika inriktningar inom nyandligheten men med samma grundbudskap som förenar oss i hjärtat - som handlar om Kärlek, Ljus, Glädje och Frid.


Ingen rädsla rymmer detta budskap.


Vi hör alla ihop. Vi är alla ett.


Vi är ett med varandra, Moder Jord och Universum.


Moder Jord är hon som föder oss, som håller oss vid liv . vi måste vara rädda om henne.Tacka och Hylla henne!


Det kan också vara av betydelse att be om förlåtelse för vad vi människor har gjort mot henne. Ty förlåtelse är en kraftfull del i ett fullständigt helande.


Det nya sättet i den Nya Tiden är att lita till ditt hjärta - där är den Heliga Graalen placerad.


"Vi har rätt och ni har fel" finns inte längre. Endast ditt hjärtas röst visar dig vad som är rätt och sant för dig.


Lär dig att lyssna till ditt hjärtas röst - som kan komma till dig som en känsla "detta är sant"/en känsla av kärlek, glädje och frid.


Alla sanna budskap består av Kärlek och Ljus.Ingen rädsla, ingen negativitet ryms i sanna budskap sprungna ur Källan till allt som ÄR.


Vi är ett med varandra och ett med Moder Jord. Låt oss ikväll känna denna enhet.


Därefter mediterade vi och skickade healing till Moder Jord. Bilder med text finns under fliken"medlemmarna sprider sitt ljus".

 

 Lite om White Eagle:

Han är en av de visa Mästarna från det vita Brödra och Systerskapet, som har gått vägen före oss andra.Han har också levt som människa här på jorden, och vet vad det innebär.

En av hans inkarnationer var som Jesus lärjunge Johannes. Han har också inkarnerat som indianhövding/fredshövding.

Han är en av mina andliga vägledare, och jag ser honom som en vit örn eller som en vitklädd äldre man.

Harriet Persson.

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)