White Eagle påminner om vårt uppdrag som är fred på jorden

 

Kanalisering från White Eagle

Ni har ett viktigt arbete att utföra, som börjar med er själva.

Frid inom varje människa blir fred på jorden.

 

Därför är det ett viktigt fredsarbete att finna friden i ditt inre.
Ty då sprider du ljuset och friden vida omkring, och hjälper 
andra att också finna det samma inom dem själva. Att sprida ljusa och kärleksfulla tankar höjer vibrationen i mänsklighetens kollektiva medvetande, och är av stor betydelse i dessa 
kraftfulla dagar. Detta kraftfulla år.Håll dina tankar positiva. Tänk på det du önskar, inte på det 
du fruktar. Det finns dock inget att frukta utom fruktan själv. 
Och fruktan är det sista som människan ska besegra, med 
kärlek och ljus.

 

Många av er har rädslor av olika slag inombords. Tryck inte undan dem. Acceptera att de finns där och se på dem med 
kärlek och medkänsla för att därefter lämna över dem till änglarna som bara väntar på att få hjälpa till.

 

Mitt kärleksfulla råd till alla underbara ljusarbetare är att meditera dagligen, finn stillheten i naturen, lyssna till ditt hjärtas röst och glädjen du finner där i. Glädjen är en sådan viktig kraftkälla! Bejaka glädjen i livet. Lev här och nu och njut av vad livet har att erbjuda.

 

 Du har ljuset, kärleken, glädjen och friden inom dig. Det är där du är sann, det är där du ÄR. Där har du din själ, Gud Fader och Moder och Änglarnas härskara. Det är där du hör hemma, det är dit du är på väg! Med änglarnas hjälp och ständiga beskydd. Vet att allt är som det ska vara och blir som det ska bli. Känn att du är omsluten av kärlek och ljus alla dagar.


Amen.

 

Lite om White Eagel:

Han är en av de visa Mästarna från det vita Brödra/Systerskapet, som har gått vägen före oss andra. Han har också levt som människa på jorden och vet vad det innebär. En av hans inkarnationer var som Jesus lärljunge Johannes. Han är en av mina andliga vägledare, och jag ser honom som en vit örn eller som en vitklädd äldre man.

 

Den här kanaliseringen gäller i högsta grad fortfarande - den gäller tills vi uppnått det vi kom hit för...fred på jorden!

Den passar också så bra denna veckan, tillsammans med Doreen Virtues reading...Den handlar om vår skapande kraft, och att vi påverkar vår omvärld med våra skapande tankar, ord och känslor - som är den energi vi sänder ut i världen...den Ljusa energi som ska övervinna rädslans energi/den tunga och mörka...som skapar krig och kaos...

Det är lätt som människa att dras ner av all negativ energi som flödar från massmedia med nyheter om krig och kaos...men vi hjälper bäst till om vi som White Eagle menar kan hålla vår egen energi ljus och kärleksfull, och sprider positiva tankar om vår omvärld...och inte ger upp hoppet, för vi är på rätt väg - och vi har hjälp utifrån av våra vänner från andra planeter. Det är ett samspel oss emellan - de ber oss hålla energin hög och kärleksfull...det är då vi höjer vår vibration och det är då de kan hjälpa oss mer och mer!

Vi som är här nu är de starkaste av de starka - och den Ljusa kärleksfulla energin vi tillsammans sprider växer hela tiden!

Lägre vibrationer provoceras av denna höga energi...men Kärleken är den högsta energin, och som White Eagle säger så är rädslan(fruktan) det sista som människan ska besegra...

Om du vill så kan du sända Ljus och Kärlek/böner/healing/regnbågsljus till drabbade områden i världen...samtidigt som du håller din egen energi hög och kärleksfull...det är fredsarbete på hög nivå <3

LjusKram från Harriet

 

3 mar 2014

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)