Januari är en månad av inre reflektion och vila...

 

Reflektera över dina känslor, för att öka din inre harmoni. Låt känslorna tala till dig, och lyssna...Vad är det som framkallar känslan hos dig? Vad kan du ändra på i din livssituation för att dina känslor ska bli mer harmoniska och positiva?

Det kan vara en person i din närhet som fäller nedlåtande kommentarer om dig/till dig eller som på annat sätt inte visar dig respekt. Det kan vara du själv som inte visar dig respekt och som tänker nedlåtande tankar om dig själv. Tillåt inget av detta! 

Januari är en månad av rening - och att rena dig själv handlar mycket om att älska dig själv och respektera dig själv så mycket att du väljer att hålla dina egna tankar positiva och kärleksfulla gentemot dig själv. OCH att du inte heller accepterar att någon annan "trampar på dig".

När du identifierar dina känslor - varför känner jag mig ledsen/orolig nu? När började jag känna den här känslan? Vad var det som startade den känslan? Var det någon som sa något till mig/gjorde något respektlöst/såg jag något på TV eller läste jag något i tidningen som startade denna känslan? Eller var det mina egna tankar?

När du identifierat hur det startade, så är nästa steg att "rena dig" genom att vidta åtgärder som gör att det inte fortsätter likadant - tex att någon i din närhet fortsätter tala nedlåtande till dig. Då är det dags nu att tala om för den här personen att du inte längre accepterar det. Nu är det dags att sätta dina egna gränser för att du ska växa i kraft, styrka och energi!

Är det dina egna tankar som är upphovet, så reflektera över om det är ett mönster hos dig att tänka i dessa banor - i så fall är det dags att bryta detta negativa mönster!

Är det något du sett på TV eller i tidningen, så reflektera över om du ska begränsa ditt intag av negativa, våldsamma inslag från massmedia...etc...

Din kropp talar också till dig - det kan vara dags att bryta en dålig vana eller att ta det lugnare/byta jobb/bostad mm. Det kan vara dags för förändring i ditt liv om du inte mår bra av det liv du lever nu.

Du är själv din egen Mästare - det är DU som bestämmer över ditt eget liv och hur du vill må!

Energin är mycket kraftfull nu och hjälper dig i rätt riktning. Låt tystnaden tala till dig - där får du kontakt med din egen visa själ, och får vägledning för ditt högsta bästa.

Dina tankar och ord är kraftfullare nu än någonsin eftersom den nuvarande energin i ännu högre utsträckning än tidigare är skapande.

Det du fokuserar på drar du till dig - så håll dina tankar positiva om dig själv och din framtid...och om Moder Jord och mänsklighetens framtid!

Ha tillit till att vi går mot en Ljusare framtid, för det gör vi! Allt händer inte med en gång, det är en pågående process - men vi har tagit ett STORT kliv framåt! Vi har nu tillgång till högre energier och dimensioner än någonsin tidigare - men vi måste ändra våra vanor och börja handla utifrån denna högre energi - ansluta oss till denna höga energi som finns tillgänglig för oss nu.

Det gör vi genom att rena oss själva inifrån och ut, och tala vår sanning - inte trycka undan jobbiga känslor, utan reflektera över deras uppkomst och hur vi ska gå vidare i större harmoni inom oss själva.

Denna inre harmoni sprider vi sedan vidare till vår omgivning, och när vi blir fria från blockerande och negativa mönster i vårt energifält så kan den högre energin lättare strömma genom oss och uppfylla vårt energifält och våra kroppar - och vi höjer vår egen vibration samtidigt som den vibrerar ut till alla vi möter och ner i Moder Jord. 

För att få fram detta budskap till er idag, så använde jag mig av Doreen Virtues tarotkort och hennes orakelkort...jag tog tre kort för januari, och lät änglarna förmedla budskapen utöver texten. Men från det sista kortet "Chakrarensning"(från Ärkeänglarnas orakelkort) skriver jag av en del av texten:

Be Metatron i tanken att han öppnar dina chakran, så skickar han varsamt sin "Metatronkub"(geometrisk form som syns på kortet)genom kronchakrat uppe på ditt huvud. Kuben roterar nedåt och rensar ut psykiska gifter ur din kropp och dina chakran. När dina chakran är rena kommer du att känna att du har mer energi och starkare intuition.

Februari månad:

Fortsätt med din inre rening och det kan leda dig framåt mot kreativa uttryck. Det kan handla om skrivande, målande eller kreativa problemlösningar och ideér av olika slag.

Din andliga kraft ökar när den höga energin mer och mer integreras i din kropp...det tar på krafterna, så vila när du behöver och kan! Vistas i naturen - den hjälper dig att integrera energin, och den renar din aura.

Du är en kraftfull Ljusarbetare - bara genom att vara den du är!

Denna månad har också fokus på dina relationer. Du får hjälp av änglarna med att skapa harmoniska relationer. Be om den hjälpen!

Änglarna finns vid din sida - du är aldrig ensam <3

LjusKram från Harriet

 

20 jan 2013

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)