Kanaliseringar

 

Att genom orden få de helande vibrationenerna i kroppen, skapar harmoni och glädje i livet. Så läs och sug in energierna!

 

Kanalisering från White Eagle

Kanalisering från Kuthumi

Kanalisering från Ärkeängel Mikael

 

Kanalisering från Jesus på Påskdagen 2012

Gläds åt Ljuset i din själ och låt det uppfylla dig!

Jag vandrar vid din sida och mitt Ljus är ditt

Vi lyser tillsammans upp vägen du har att vandra

Detta Ljus är nyckeln till ditt hjärta, där all visdom finns

Ett öppet hjärta öppnar upp för din själs samlade visdom och ger dig tillgång till alla själars Ljus

Vi lyser starkare och starkare tillsammans, och stiger högre och högre i kärlekens och visdomens vibration - där du ser igenom och över illusionerna som begränsar dig

Låt oss idag fira livet - ditt eviga Ljus som aldrig slocknar!

Låt dig inte nedslås av andra människors begränsningar, vars Ljus ännu inte lyser lika starkt som ditt - och som ännu inte ser det du ser

Deras perspektiv är inte ditt - deras begränsningar är inte dina

Låt ditt Ljus lysa starkt och klart - utan rädsla

Känn friden i ditt hjärta, och låt Kärlekens Ljus omsluta och uppfylla dig. Amen.

 

Kanalisering 2/3 2012

Kära Ljusarbetare!

Många som lever nu i denna viktiga tid för Moder Jord och mänskligheten, lever sitt sista liv på jorden. Tar examen i livets skola, och hjälper Moder Jord och mänskligheten att stiga i vibration och gå in i en högre dimension där fred och kärlek råder.

Hur gör man det? Man börjar alltid med att finna friden och balansen inom sig själv. Denna högre vibration sprider sig sedan som ringar på vattnet ut i mänsklighetens kollektiva medvetande – så att fler och fler människor får hjälp med att också höja sin vibration.

Mänsklighetens kollektiva medvetande befinner sig i Moder Jords aura, och den högre vibrationen hos mänskligheten hjälper även Moder Jord att höja sig – samtidigt som Moder Jord hjälper mänskligheten på samma sätt, det är ett ömsesidigt samarbete som hjälper oss att stiga till en högre dimension.

Vi får mycket hjälp i denna process! Från vårt team, från Gud Fader och Moder och från andra visa själar utifrån Universums högre dimensioner.

Uppstigningen pågår och påverkar inte bara Moder Jord och mänskligheten utan även hela Universum!

Vi är visa själar som är mitt uppe i en skapelseprocess – vi skapar en ny och bättre värld att leva i för jordens barn.

Våra själar består av Kärlek och Ljus – det är alla själars sanna och innersta essens. Låt själens Ljus uppfylla din kropp och din aura – och stilla dina tankar…

Känn Kärlekens Ljus omsluta dig på alla sidor, och känn tillit till att allt är som det ska vara – och blir som det ska bli.

Dina Änglar vakar över dig alla dagar.

Tag emot Ljusets hälsning och kom ihåg att Du ÄR Ljus!

Kanalisering från Ljuset, genom min själ och mitt team av änglar och vägledare.

 

Kanalisering från Venus 10/12-11

Var hälsad i Kärlek och Ljus

Nu är tiden kommen för stor förändring på er vackra planet

Rädsla och negativitet ska transformeras till Kärlek och Ljus, glädje och frid

Du är en viktig del i denna förändring

Ta emot och sprid vidare den kärleksenergi vi skickar till er

via era hjärtan

Öppna upp ditt eget hjärta

och fyll det till bredden med kärleksljuset, och sänd det vidare

ut till alla andra hjärtan och till hela Moder Jord

Vi hjälper er

Tona in ditt hjärta

och öppna upp för nya möjligheter

Se en ny värld växa fram för din inre syn

En värld i fred och samexistens

där kärleken sprider sig från hjärta till hjärta, och omvandlar ditt sinne

och därmed också din värld

Det är dina tankar, ord och handlingar som skapar denna nya värld

så låt Kärlekens Ljus omsluta dig och uppfylla dig

för att sedan sprida sig vidare ut över er vackra planet

till allt och alla

Det är enkelt

öppna upp - ta emot - och sprid vidare

Låt var och en göra det på sitt sätt

Det finns många variationer och olika uttryckssätt

Hedra allt som görs av Kärlek

Tack för din vilja att vara där du är

och göra det du gör

Du starka själ -  som tagit en kropp

för att fullfölja din egen och mänsklighetens strävan mot Ljuset

Var hedrad 

i Kärlek och Ljus

- Vyoma -

 

Vyoma är en Gudinna från Venus.

Vi får mycket hjälp från Venus i denna tid av medvetandehöjning.

Harriet Persson

 

Kanalisering från Ljuset 19/11-11

Ni är alla på samma resa

men ni har kommit olika långt, och väljer olika vägar för att komma fram till samma mål

Döm ingen annans väg - ej heller din egen

Alla kommer att komma fram till slut, och låt det vila i Guds händer att så sker

Fokusera på din egen väg, så att den blir som du haft för avsikt när du trädde in i detta livet

Lyssna till ditt eget hjärtas röst, så följer du den väg du bestämt att följa och lyssnar till den sanning du känner igen som din egen

Ljuset från din egen själ lyser upp ditt nästa steg i livet - tillsammans med Ljuset från änglarna omkring dig, som alltid finns där för dig och som aldrig lämnar din sida

som viskar i ditt öra och som ordnar möten för dig att lära av och växa från

för att kunna gå vidare upp till nästa trappsteg - som för dig framåt och uppåt

som lyfter dig närmare din själs sanna essens, och som öppnar upp ditt hjärta än mer

för att kunna ta emot kärlekens Ljus som strömmar till dig från Skapelsens kärna

från Gud Fader Moder och Universums hjärta

som hör ihop med alla andras hjärtan

All tid är nu

och målet för resan finns i ditt eget hjärtas gränslösa kärlek och enhet med allt och alla

Njut av resan, här och nu

och känn tillit till att allt blir som det ska bli

Låt sanningens Ljus lysa upp ditt hjärta och vibrera ut i hela ditt väsen

in i alla dina celler och ut i hela din aura

Sprid den så vidare ut över hela Moder Jord och ut över mänsklighetens kollektiva medvetande

Låt ditt Ljus sprida sig ut över världen och ut i Universum

och sammansmälta med alla andras Ljus

tills vi lyser alla tillsammans som den Enhet vi ÄR

VI ÄR ETT

och det är resans mål

Amen

 

Denna kanalisering tog jag emot från Ljuset genom Heliga Birgitta

Harriet Persson

 

Vision/kanalisering 11/11/11

Jag ser en portal av Ljus som vi går in i idag

Vi har förberett oss genom många livstider för denna dagen

Jag ser hur vi har gått som i en trappa där varje trappsteg är en vibrationshöjning

Men idag räcker inga trappsteg till - utan vi får åka som i en hiss ett högt kliv uppåt i vibration

Och därmed aktiveras vi för ett högre medvetande

Denna aktivering löper också vidare ut genom Moder Jords leylinjer för att hjälpa henne i hennes uppstigningsprocess

Vi stiger tillsammans och blir i sanning fria, och förenas med varandra i takt med att illusionerna försvinner, en efter en

Våra hjärtan växer och förenas till ett enda stort Hjärta

Uppfyllt av Kärlek, Ljus, Glädje och Frid

 

genom Harriet Persson inför Världsmeditationen på Omberg

 

Kanalisering från Ljuset den 28/10-11

Kära Ljusarbetare

Er största uppgift just nu är att komma ihåg hur kraftfulla ni är, och att era tankar är skapande.Det gör stor skillnad för er själva, för andra och för Moder Jord.

Idag och två dagar framöver kommer extra hög och kärleksfull energi till er hjälp – för att höja er vibration nu när ni färdas mot enhetsmedvetandet, och då kan ni också hjälpa Moder Jord i hennes uppstigning.

Enhetsmedvetandet – att KÄNNA den högsta sanningen i Universum - VI ÄR ALLA ETT.

Det är viktigt att ni passar på era tankar, speciellt nu under de närmaste dagarna – eftersom det nu blir ännu lättare att skapa med tankarnas kraft.

Vi råder er att meditera, vara i naturen, avstå från negativitet i alla former från t.ex. TV, dator, tidningar, människor…(våldsamma TV program eller att fastna i negativa samtal)

Välj vilka du umgås med, och umgås gärna med dig själv. Finn stillheten i naturen och i meditation.

Glädje och Tacksamhet har också en hög vibration och hjälper dig i din uppstigningsprocess.

När ni hjälper er själva att höja er vibration och nå ett högre medvetande så hjälper ni mänskligheten och Moder Jord att göra detsamma – och det stannar inte där, för när Moder Jord stiger i sin vibration och går upp i en högre dimension så påverkar det hela Universum. Så blickarna riktas nu mot Jorden från alla håll – i denna utomordentligt betydelsefulla tid.

Ni som är här på Jorden nu, har bestämt er för att VARA MED under denna fantastiska tid i historien. Då ni kommer att få möjligheten att vara med om något som aldrig tidigare har hänt – nämligen att ta klivet upp i en högre dimension medan ni fortfarande befinner er i era kroppar.

Ni får mycket hjälp utifrån, från högre dimensioner – från Änglar, uppstigna Mästare och utomjordingar med ett högre medvetande t.ex. från Plejaderna och Sirius.

Allt är som det ska vara – och blir som det ska bli. Känn tillit till detta.

De visar mig en Ljusportal, eller en port med skinande Ljus innanför, som öppnas upp 11/11/11 – och jag ser hur vi går in i den.

Denna händelse är något ni väntat på och förberett er för under många livstider.

Gå i frid - gå alltid i frid. Vårt kärleksfulla Ljus omsluter Dig. Amen.

 

Denna Kanalisering från Ljuset fick jag av Jesus och Maria Magdalena den 28/10-11. Samma kväll vägledde de mig genom en underbar Änglameditation. Vi fick uppleva enheten med allt och alla, och vi fick också mycket healing själva innan vi skickade healing ut över Moder Jord … starka energier och stor frid!

Harriet Persson

 

Kanalisering 2011.08.24

Vi är alla som vackra fria fjärilar. Pävägen i livet utvecklas vi genom det vi kallar motgånger. Vi växer och förvandlas som larven till en puppa. Vi låter visdommen vi fått förankras i oss själva och en dag blir vi som puppan en vacker fri fjäril. Låt kärleken visa din väg. Lyssna innåt på din egna visa själ. Själens visdom och kraft skall vägleda dig för det högsta bästa för just dig. Hur vet man då om det är kärleken som talar? Jo, det känns med glädje i hela krippen. Den första känslan är alltid kärleken som talar. Sedan kommer egot in med förnuftet. Försök då komma i kontakt med din först känsla med kärlek igen. Då kommer du lättare kunna följa din kärlekens väg. Du kommer spira, utvecklas och känna glädje och kärlek för allt i livet. Bli din egna fria fjäril. Den vackra fjäril som bor där inom dig. Du kommer breda ut dina vackra vingar. Låta vinden ta dig dit du är menad att flyga. Flyg högt du vackra fjäril.

Kanaliserat av Linda Fanemo

 

Kanalisering från Ljuset  2011.08.21 

Gud Fader och Moder är dina verkliga föräldrar

- som älskar dig villkorslöst genom alla liv

Dessutom har du i varje enskilt liv dina mänskliga föräldrar

Gud Moder och Fader är personliga, samtidigt som deras energi 

omfattar allt och alla i hela skapelsen

Du är en del av denna helhet

- en droppe i Evighetens hav

- en stråle från Skapelsens sol

- en gnista från Gudomlighetens Källa

som strålar av Kärlek och Ljus

Det är Den du Är

Kärlek och Ljus av Gudomlig härkomst

Allt därutöver tillhör illusionens slöja

- fylld av rädslans skuggor

och egots kamp

Vet i ditt hjärta vem du ÄR

Sök i ditt inre varande efter den visdom du besitter

och tvivla icke

Känn tillit till sanningen som växer allt eftersom du lyssnar på den

Din egen sanning från Källan till allt som är

Amen

 

genom Harriet Persson

 

                                                                                                      - 

Kanalisering från Ärkeängel Metatron 2011.03.12

 

Från Metatron till alla som är villiga att lyssna

Till alla som intresserar sig för det högsta bästa för Universum, Moder Jord och mänskligheten

i denna tid av upphöjelse, rening och transformation

Du har din livsväg att följa, som hör ihop med alla andras livsvägar

och som även hör ihop med Moder Jords livsväg

Moder Jord som lever, andas och lider i sin transformation

- som renas, helas och upphöjs

Liksom många människor också lider i sin transformation

Läkning och förnyelse är nästa steg för Moder Jord och mänskligheten

Ni som redan utfört denna renings och läkningsprocess i er själva, 

är de som kan visa vägen för andra

Som kan hålla sitt Ljus rent och klart, utan inslag av rädsla och negativitet

Som vet att Kärleken är svaret

Ni har kommit olika långt och har olika vibrationsnivåer till kropp och själ

Därför blir upplevelsen av enhetsvågens energier så olika från person till person

Men här finns nu många själar inkarnerade med en hög vibration, 

som har som främsta uppgift att sprida Ljuset och Kärleken vidare till andra

Till mänsklighetens kollektiva medvetande, till Moder Jord och Universum

Dessa högt vibrerande människosjälar hjälper till att höja vibrationen 

- genom att bara finnas här

Var du än befinner dig, så är du där du ska vara just nu - och du får all hjälp du behöver

för din fortsatta vandring

Du får vägledning ett steg i taget

Låt din själ tala till dig i tystnadens stillhet

Lyssna till ditt hjärtas röst och glädjen som där visar dig vägen

Känn tillit till att vi är många som visar dig vägen i din egen takt

Träna dig i att vara här och nu

och att nå din innersta essens, som alltid består av Kärlek och Ljus

Där finner du friden - i detta varande av Kärlek och Ljus

Gå i frid och kom ihåg att du aldrig är ensam

Ljuset i mig hälsar Ljuset i dig

 

Harriet Persson

 

 

Kanalisering från Ärkeängel Ariel 2011.02.27

 

Detta år är en höjdpunkt för jordens barn, så stora möjligheter men också stora utmaningar.

Ni har kraften att höja er och modet att följa era hjärtan och tala er sanning.

Sanningen ska förlösa er och kärleken befria er från illusionens grepp

Illusionen av att vara separerade från varandra

och av att vara begränsade

Sanningen talar om enhet och obegränsade möjligheter, om stor skaparkraft

om Enhet över alla gränser

Vi hör alla ihop, vi är Ett med varandra - du och jag och vi alla tillsammans -

Genom dimensioner och skilda världar, ut i Universum..alla tillhör vi Källan till allt som Är

Källan av Kärlek och Ljus, Glädje och Frid

Det är vad Du i sanning Är - Vem du är -

Håll det kvar, håll det levande i ditt dagliga liv - låt det inte falla i glömska

Sanningen om dig själv som en stor själ i en människas kropp

en själ av stor styrka och kraft, av Kärlek och Ljus

en själ som inte dömer andra och inte sig själv - ingen, ty ni hör ihop..

en själ som söker försoning och som vet att förlåtelse är som medicin - som gör dig fri -

som älskar och är älskad och omgiven av kärlek och ljus

som vet att rädslan också bara är en illusion, och att kärleken som är den högsta energin

kommer att omsluta även rädslan till slut

omsluta och transformera - till Kärlek och Ljus -

Gör det du måste för att hålla din energi hög och i sanning fri

pröva dig fram till vad som passar dig bäst, vad som ger dig frid och glädje i ditt hjärta

Följ själens röst - inte egots - du vet skillnaden på hur du mår

rädsla, oro och negativitet hör till egot

glädje, frid och kärlek kommer från din själ

Detta är ett år av förändring, av transformation, av nya fantastiska möjligheter

och alla är medskapare till det nya som föds - en ny och bättre värld att leva i för jordens barn -

Så håll dina tankar, ord och handlingar i kärlekens vibration

- inte rädslans -

Du gör skillnad - och tillsammans skapar vi underverk - känn tillit till att det som sker är för vårt högsta bästa

Förändring är inte alltid smärtfri, ibland gör det ont att släppa taget om det gamla och pröva nya vägar - det krävs mod att våga, men du har modet och vad som krävs..kom ihåg vem du Är

Kom också ihåg att du har all vägledning du behöver - du behöver bara lära dig att lyssna på den..

Vi är många som följer var och en av er - känn vår närhet och vet att du är för alltid älskad och omgiven av Änglar som följer dig på din livsväg - du är aldrig ensam!

 

Harriet Persson

 

December månads kanalisering

 

Kristus hälsar Dig - i Ljus och Kärlek

Det är din innersta essens - det är vad du ÄR

 

Kärlekens essens finns inom dig, flödar genom dig och omsluter dig

 

Denna Ljusenergi sprider sig till alla du möter

och sträcker sig ut i det kollektiva medvetande som vibrerar i Moder Jords aura

- som omger Henne

 

Ni väver tillsammans ett nytt och ljusare energinät

ett högre vibrerande Kärleksmedvetande

som renar och höjer det kollektiva medvetandet

och därmed också Moder Jords aura

 

Var rädd om ditt Ljus

- den rena energi som vibrerar högre och högre i ditt hjärta

och som sträcker sig ut mot alla andra hjärtan

som enar och förenar

som höjer er till Kärlekens dimension

där frid och glädje råder

 

Fred och gemenskap

 

Det är vägen dit ni nu vandrar

och att komma dit är värt alla era tidigare vedermödor

alla svårigheter ni gått igenom

 

Du går inte vägen ensam - den är upplyst och vägledd

 

Ditt beskydd finns alltid där för dig

 

Dina Änglar omger och följer dig. Alltid.

 

Känn friden i ditt hjärta - och närma dig Julens högtid med Glädje

 

Minns att din största rikedom är ditt eget Ljus

som rymmer allt och alla - nu och i Evig tid

 

Min närvaro vilar i ditt hjärta. Amen.

 


Harriet Persson

 

 

 

November månads kanalisering

 

Vi är här för att hjälpa er

så känn ingen oro

Er vackra planet ska förbli

och så ska ni

 

Sika från Sirius

 

 

 

Sika ser inte ut som du och jag, men hennes ögon strålar av

kärlek och ljus, visdom, vänlighet och omtanke. Hon visade

sig för mig första gången inför den 10.10.10

Harriet Persson

Oktober månads kanalisering

 

Från Kuthumi

 

Moder Jords energier tilltar i styrka, så nu är det ännu mer stärkande och upplyftande för er att vara ute i naturen och andas in den stärkande, helande energin.

 

Att vara i naturen, och att meditera är något ni människor mår väldigt bra av. Det blir bara viktigare och mer betydelsefullt för er under tiden som kommer.

 

Hitta tillbaka till naturens lugn och stärkande kraft. Börja uppskatta Moder Jords underbara och vackra natur igen. Du finner din inre frid i naturens harmoni.

 

Ni människor kommer att uppskatta Moder Jord mer och mer. För allt som växer och ger er näring. För allt det vackra ni kan fröjdas åt. För friden i era hjärtan.

 

Ni kommer att upptäcka Moder Jords heliga plats i Universum, och Gudomligheten hon vibrerar av.

 

Den nya tidens barn kommer att behöva ta del av denna Gudomliga energi som strömmar genom dem när de vistas ute i naturen.

 

Det är en energi som hjälper dig att vara här och nu och som öppnar ditt hjärta, och håller det öppet. Den hjälper dig att känna samhörighet med allt och alla.

 

Låt barnen vara i naturen, leka och vistas där utan krav och stress. Då blir de öppna och kan ta emot det Moder Natur vill ge dem, och det är det som de behöver inför framtiden.

 

Energiarbeten har utförts och nya ljusportaler har öppnats upp. Det är en händelseutveckling som går snabbt framåt nu, och ni får mycket hjälp utifrån.

 

När vibrationerna höjs så är ett öppet hjärta och frid i själen viktiga redskap för att kunna följa med i dessa högre energier. Det får du genom daglig meditation och vistelse i naturen.

 

När du höjer din egen vibration och lever med ett öppet hjärta, så hjälper du Moder Jord och mänsklighetens kollektiva medvetande att också höjas. Det är ett viktigt arbete för freden, som skall komma till Jordens barn.

 

Vi är alla med er i detta viktiga uppdrag.

 

Vi följer dig på livets stig.

 

Känn Glädjen som väntar och som du kan fånga i nuets ögonblick.

 

Känn friden i ditt hjärta som sprider sig vidare till alla andra hjärtan.

 

Lev i glädje och frid, och känn vårt Kärleksfulla Ljus omsluta dig.

 

Amen.

 

Lite om Kuthumi:

Kuthumi är en Mästare som besitter stor visdom. Han befinner sig nära " Källan till allt som ÄR " som han talat om i tidigare kanaliseringar.

En av hans inkarnationer här på jorden var som Franciscus av Assisi. Han var även inkarnerad som Pythagoras.

Harriet Persson

 

September månads kanalisering

 

Från Maria Magdalena

 

Den högsta visdomen går genom ett öppet hjärta

och ett varande som hör ihop med allt och alla

 

 

 Augusti månads kanalisering

 

Var hälsad - i Ljus och Kärlek - av Maria Magdalena.

 

Slut dina ögon och jag leder dig mot din själs stilla frid.

 

Börja med att söka dig mot ditt inre - till ditt eget hjärtas varande.

 

Känn friden och stillheten i detta varande som du delar med allt och alla.

 

Vila i denna frid och kärlek, och vet att denna plats alltid finns där för dig.

 

Låt hela ditt väsen uppfyllas av denna frid, och känn kärleken växa i ditt hjärta.

 

Kärleken som flödar över från ditt hjärta och uppfyller hela ditt väsen.

 

Hela Du strålar av Ljus inifrån och ut!

 

Se hur ditt Ljus strålar ut i Universum och möter alla andra strålar av Ljus.

 

Fler och fler Ljusstrålar över hela Moder Jord som sträcker sig ut mot Universum.

 

Alla strålar av Ljus sammansmälter med den Stora LjusKällan - Källan till allt som ÄR.

 

Denna Källa av Kärlek, Ljus, glädje och frid.

 

Stanna här och känn att denna frid är evig och aldrig kan ta slut.

---------------------------------------------

När dina steg och tankar tynger dig, kom då ihåg var du kan finna lättnad och frid.

 

I ditt eget hjärta, i ditt eget inre varande som förenar sig med det stora varandet - den eviga sanna Källan till allt som ÄR.

 

När oro och negativa tankar uppfyller dig, är det inte ditt sanna jag som talar till dig.

 

Försök att rikta din blick mot Ljuset som finns i ditt hjärta och ovanför illusionens slöja.

 

Din själs vishet och ditt sanna väsen låter sig komma till uttryck genom ditt hjärta, ifrån ditt eget inre djup.

 

Rösten därifrån är Ljus och kärleksfull.

 

Frid och glädje är dess kännetecken.

 

Kom så ihåg att du aldrig vandrar ensam. Vi följer varje steg du tar.

 

Känn vår ständiga Närvaro och vårt Kärleksfulla Ljus omsluta dig. Alla dagar. Amen.

 

Maria Magdalena är tvillingsjäl med Jesus. Hon har en kärleksfull och feminin energi, och förknippas med färgerna röd och grön.Hon har stark koppling till Venus, som är kärlekens planet.

Harriet Persson

 

 

 

 

Kanaliserade dikter.

Varande

 

 Att vara ett med livet

att vara ett med allt

med kalven på ängen

och fåglarna i skyn

med vitsipporna vid dina fötter

och molnen på himlen

med solen som letar sig fram

Allt detta är ditt

är en del av dig

Allt detta är också mitt

är en del av mig

Vila i ditt varande

av att vara

ett med livet och ett med allt

Var i detta varande

här och nu

och i evig tid

för all tid är nu

Ariel

 

Din ängel

 

 Det sitter en ängel här intill

som viskar i ditt öra

just det du vill höra

Det sitter en ängel här intill

som inget hellre vill

än att du ska höra, min vän

höra det som viskas i ditt öra

och glädjas, min vän

glädjas i ditt hjärta

och känna friden, min vän

från din ängel här intill

som håller friden i sin hand

redo att lämna över den till dig,min vän

När du öppnar din hand mot mig

och ber om den

så är den din, min vän

från din ängel här intill

Ariel

Harriet Persson 

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)